Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-20 19:25:00, przez: Jan Malicki. Edytowany: 2021-01-15 08:09:21

Liczba odsłon: 3095 |

Projekt geriatryczny 65+ - projekt zrealizowany

 

EFS kolor poziom Promed


W związku z realizacją projektu


Poprawa stanu zdrowia seniorów w Gminie Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną”


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej:
IX. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Celem główny projektu - poprawa stanu zdrowia mieszkańców Gminy Łazy po 65. roku życia

PROMED ŁAZY sp. z o. o. zaprasza

na bezpłatne szkolenie dla rodzin i opiekunów osób niesamodzielnych lub zależnych. W programie wykłady lekarza geriatry, pielęgniarki, psychologa i dietetyka na temat zasad opieki nad osobami starszymi.

Termin szkolenia (do wyboru) :

  • 14.04.2018 roku (sobota) godz. 800 – 1400
  • 14.05.2018 roku (poniedziałek) godz. 1400 – 2000

Miejsce realizacji: sala konferencyjna w Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej w Łazach przy ulicy Jesionowej 1 (II piętro)

Zainteresowanych prosimy o wcześniejsze zgłoszenia do Promed Łazy sp. z o. o. ul. Jesionowa 1 42-450 Łazy tel. 793 838 255 lub 32 67 29 465, e-mail: biuro@promed.lazy.pl

Dokumenty do pobrania:

Decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z realizacją projektu „Poprawa stanu zdrowia seniorów w Gminie Łazy poprzez kompleksową usługę geriatryczną”, realizowanego przez PROMED ŁAZY sp. z o. o. i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne  i zdrowotne Poddziałanie: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych zapraszamy do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie nr 1/2017 - usługi geriatry:

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie nr 2/2017 - usługi pielęgniarki:

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie nr 3/2017 - usługi psychologa:

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie nr 4/2017 - usługi fizjoterapeuty:

Ogłoszenie o naborze - postępowanie nr 5/2017 - usługi pracownika socjalnego:

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie nr 6/2017 - usługi rehabilitanta: