Promed Łazy

Opublikowano: 2023-03-07 05:01:00, przez: . Edytowany: 2023-04-06 07:35:27

Liczba odsłon: 834 |

logotyp UE

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.

Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Otrzymane dofinansowanie:

UMOWA NR UM.POZ2.U-9320.2022-00/4446/2023/140 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ

Wysokość Grantu wynosi 158 906,98 PLN

Promed Łazy sp. z o. o. informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Poniżej link ze szczegółami:

http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/

Poradnik_01_2019_w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym.pdf

Zapytanie ofertowe do umowy nr UM.POZ2.U-9320.2022-00/4446/2023/140:

zapytanie ofertowe

Załączniki:

protokół odbioru

umowa

wybór oferty:

wybór wykonawcy