Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-20 17:04:00, przez: . Edytowany: 2023-08-01 06:17:41

Liczba odsłon: 1555 |

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1Spółka przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Złożenie wniosku poprzedzone zostało opracowaniem audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowo-budowlanej.

W lipcu bieżącego roku otrzymaliśmy informację o wyborze naszego wniosku o dofinansowanie. Nasz proekologiczny projekt zakłada modernizację kotłowni i wymianę kotła c.o. na gazowy oraz ociepleniu dachu i założeniu instalacji fotowoltaicznej.

Cele projektu:

 • zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
 • zwiększona efektywność energetyczna w sektorze przedsiębiorstw,
 • poprawa jakości powietrza

Planowane efekty projektu:

 • oszczędność energii elektrycznej [21,511 MWh/rok]
 • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [0,0252 MWe]
 • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [25,543 MWhe/rok]
 • Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (obligatoryjny) [150080,50 kWh/rok]
 • Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [352,70 GJ/rok]
 • llość zaoszczędzonej energii cieplnej [275,3 GJ/rok]
 • Stopień redukcji PM 10 [0,0379 tony/rok]

PROMED ŁAZY sp. z. o. o zakończyła realizację projektu Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ma wynosić 672 259,89 zł to jest 85% kosztów.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej jakim jest Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Łazach przy ulicy Jesionowej 1 objęła następujące zadania:

 • opracowanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowo-budowlanej
 • termomodernizację dachu,
 • wykonanie kotłowni i instalacji gazowej (wymianę kotła centralnego ogrzewania),
 • regulację centralnego ogrzewania
 • budowę instalacji fotowoltaicznej i odgromowej,
 • wymianę instalacji elektrycznej kotłowni i modernizację rozdzielnicy głównej budynku.

data rozpoczęcia inwestycji 15.05.2020 r

data zakończenia inwestycji 28.02.2022 r.

Inwestycja realizowana w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 :

oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Plan finansowy

wydatki kwalifikowane ogółem 790 894,00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej w 85% wynosi 672 259,89 zł

środki własne 118 634,11 zł