Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-19 14:09:00, przez: Jan Malicki. Edytowany: 2023-08-01 06:09:07

Liczba odsłon: 4505 |

Promed Łazy Sp. z o.o.

Promed Łazy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała 2 lipca 2012 roku z przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łazach, który w uprzedniej formie prawnej działał od 1 października 2003 roku.

Właścicielem w 100% pozostaje gmina Łazy. Nadrzędną misją Promed Łazy jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców gminy poprzez prewencję i zwiększenie dostępności do świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, opieki pielęgniarskiej udzielanych w ośrodkach Promedu i w miejscu zamieszkania pacjenta. Rozwój obecnych i nowych usług medycznych oparty jest w możliwie największym stopniu o system powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Wysoką jakość świadczeń gwarantują kwalifikacje personelu i nowoczesny sprzęt diagnostyczny. Troską Promedu Łazy jest dbałość o zdrowie nie tylko jednostek, lecz całej rodziny ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób starszych. W głównej siedzibie Promedu Łazy przy ul. Jesionowej 1 znajduje się Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna z poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi. Część badań diagnostycznych rozszerzona jest na ośrodki w Niegowonicach, Chruszczobrodzie i w Wysokiej.
Rozwój działalności Spółki Promed Łazy zależy od potrzeb i wsparcia mieszkańców gminy Łazy, którzy pozostają świadczeniobiorcami i rzeczywistymi właścicielami spółki. Dziękujemy za wszelkie sugestie dotyczące zmian czyniącymi Promed przyjaznym dla pacjentów.


Promed Łazy sp. z o. o.
ul. Jesionowa 1
Łazy 42-450
tel. 32 67 29 266
tel. 32 67 29 465
e-mail: biuro@promed.lazy.pl
www.promed.lazy.pl
NIP: 649 229 75 39
REGON: 278118542
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr 0000424757
Kapitał zakładowy 1 740 000 zł.
numer rachunku bankowego PROMED ŁAZY sp. z o.o. 59 8279 0000 0128 5756 2001 0001