Promed Łazy

Opublikowano: 2020-12-20 17:04:00, przez: . Edytowany: 2022-12-09 07:37:53

Liczba odsłon: 671 |

Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1Spółka przygotowała wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Złożenie wniosku poprzedzone zostało opracowaniem audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowo-budowlanej.

W lipcu bieżącego roku otrzymaliśmy informację o wyborze naszego wniosku o dofinansowanie. Nasz proekologiczny projekt zakłada modernizację kotłowni i wymianę kotła c.o. na gazowy oraz ociepleniu dachu i założeniu instalacji fotowoltaicznej.

PROMED ŁAZY sp. z. o. o zakończyła realizację projektu Ograniczenie niskiej emisji i poprawa efektywności energetycznej w PRS w Łazach przy ulicy Jesionowej 1.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ma wynosić 672 259,89 zł to jest 85% kosztów.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej jakim jest Przychodnia Rejonowo - Specjalistyczna w Łazach przy ulicy Jesionowej 1 objęła następujące zadania:

  • opracowanie audytu energetycznego budynku oraz dokumentacji projektowo-budowlanej
  • termomodernizację dachu,
  • wykonanie kotłowni i instalacji gazowej (wymianę kotła centralnego ogrzewania),
  • regulację centralnego ogrzewania
  • budowę instalacji fotowoltaicznej i odgromowej,
  • wymianę instalacji elektrycznej kotłowni i modernizację rozdzielnicy głównej budynku.

data rozpoczęcia inwestycji 15.05.2020 r

data zakończenia inwestycji 28.02.2022 r.

Inwestycja realizowana w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 :

oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

Plan finansowy

wydatki kwalifikowane ogółem 790 894,00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej w 85% wynosi 672 259,89 zł

środki własne 118 634,11 zł